Амнистия уточняет: список из 50000 телефонных номеров, не имеющих прямого отношения к НСО

Амнистияуточняетсписокиз50000телефонныхномеровнеимеющихпрямогоотношениякНСО

21. 15. 2021, 18: 18 | עומר כביר

רשימת 59 אלף מספרי הטלפון שעמדה במרכז התחקיר על NSO, שעורר סערה גלובלית בימים האחרונים, שינה רשימה של רות תוכנפגסו תוכנפגסו ורה בהכרח ישירות לחברה הישראלית – כך מבהיר היום ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, שהיה שותף מרכזי לתחקיר לצד ותף מרכזי לתחקיר לצד ותף רכזי תחקיר לצד ות רי תחקיר לצד ות רצי תיר לצד ונסורציויברררב*רביי

תחקיר עורר סערה משמעותית ותגובת נגד חריפה נגד תחת תוכנות הריגול הישראלית NSO. במרכז התחקיר נמצאת רשימה מודלפת של 67 אלף מספרי טלפון שהיו נתונים לכאורה תחת מעקב של וי ברחבי העולם באמצעות פגסוס. רשימה כוללת בין היתר מספרי טלפון של עיתונאים, פוליטיקאים בכירים ואנשי עסקים.

עורכי התחקיר גם יו יתיר גם ייו י טלפונים שנכללו ברשימה זו. יקה העלתה כי ביותר ממחציתם, 59 טלפונים, ו עדויות לפעילות של תוכנת הריגולי ישראלי. יתוח המעבדה הזה מצא גם ראיות לכך שזמן קצר בלבד חלף מרגע שמספרי הטלפון הללו הוזנו ברשימה ועד שנפרצו בידי פגסוס – לעתים שניות תת ו – תים שניות תת ו – תים שניות תת י וו, יי יי י יי יי י י י י יי י יי י יי י י י י י י י י י י יי НСО בכל אחד מהדיווחים המקוריים בנושא. כל יווח הקפיד להדגיש שמדובר ברשימה של מספרי טלפון שזוהו כבעלי עניין על ידי לקוחות NSO, ושמדובר ברשימה של רות אפשריות רימה רות אפשריות רי רות אפשריות י ו

כל רסום קשר בין הרשימה לחברה באומרו שמדובר ברשימת מטרות אפשריות של לקוחות NSO, וחלקם אף ו רחוק יותר. דיווחי המשך בכלי תקשורת שונים וברשתות חברתיות קשרו שוב ושוב בין הרשימה ישירות ל- НСУ, וקידמו את התפיסה שכל מספר ברשימה היה לכאורה יעד של פגסוס.

ואולם, מבהירים עתה באמנסטי, לא זו משמעות הרשימה. “אמנסטי מעולם לא הציגה רשימה זו כ’רשימת נפגעי רוגלת פגסוס של NSO ‘, אם כי ייתכן שחלק י התקשורת בעולם עשו זאת”, נכתב בהותי יו «אמנסטי, והעיתונאים השותפים לתחקיר וכלי התקשורת שבהם הם עובדים הבהירו למן הרגע הראשון בשפה ברורה ביותר כי זו רשימה של מספרים שסומנו כמספרים שמעניינים את הלקוחות של НСУ, שהם משטרים שונים בעולם. НСУ טוענת שזו רשימה סתמית שיכולה היתה להילקח אקראית מדפי זהב, אך לא כך הדבר. זו רשימה המעידה על תחומי העניין של לקוחות החברה, שהביעו עניין במעקב אחרי עיתונאים ופעילי זכויות אדם, יריבים פוליטיים, עורכי דין וכן הלאה, לא רק אחר חשודים בפדופיליה, פשיעה חמורה אחרת וטרור. בעקיפין, כמובן שהדבר מעיד גם על НСУ ועל משרד הביטחון של ישראל, שככל הנראה לא פסלו לקוחות אלו מראש בעוד מועד “.

י מבהירים, עם זאת, שהם עומדים מאחור*י ר טלפונים של עיתונאים ופעילי זכוויות אדם, שעליהם נמצאו עדויות פורנזיות שהודבקו בפגסוס אות ישלו ו “מכשירי הסלולר האלו הגיעו פיזית – בשנת קורונה וכשבעליהם לכאורה תחת מעקב ולכן התקשורת איתם מוגבלת – לידי האנליסטים של מעבדות אמנסטי, ונמצאו בהם עדויות וראיות ספציפיות המזוהות עם רוגלת פגסוס – שלכאורה אמורה כמעט שלא להותיר ראיות”, נכתב. «כלומר עצם העובדה שזוהו המספרים הללו והמכשירים המשויכים להם נבדקו – הדבר אירע נגד כל הסיכויים. אמנסטי ושותפיה לתחקיר גם רו ור תחקיר גם רסמו ור שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל